Μενού Κλείσιμο

Απορρίμματα

Ο Δήμος Βριλησσίων εδώ και χρόνια πρωτοπορεί στη διαχείριση των απορριμάτων, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης τους. Έχουμε αναδείξει ως όραμα τη δημιουργία μίας πόλης χωρίς απορρίμματα (zero waste), έχοντας εστιάσει στην εναλλακτική διαχείριση των οργανικών υπολειμμάτων που δημιουργούνται από την καθημερινή λειτουργία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της πόλης μας.

Έχουμε καταφέρει το 50% των απορριμμάτων μας να μην οδηγείται σε ταφή. Έχουμε ενισχύσει την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των δημοτών ώστε να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της ανακύκλωσης και να συμβάλλουν με την σειρά τους σε έναν πιο «πράσινο» τρόπο ζωής.

Δημιουργούμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

Σε σύνολο 14.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως, άνω των 7.000 τόνων (<50%), επεξεργάζονται σε προγράμματα κομποστοποίησης και ανακύκλωσης και άνω των 4.000 τόνων (30%) - δηλαδή 230 κιλά επεξεργασίας και 158 κιλά χωριστής συλλογής αντίστοιχα από τα 440 κιλά ετήσιας παραγωγής απορριμμάτων ανά κάτοικο - συλλέγονται χωριστά, με τη συμβολή των δημοτών του Δήμου Βριλησσίων, από την υπηρεσία καθαριότητας-ανακύκλωσης και ακολούθως ανακυκλώνονται ή μετατρέπονται σε καλής ποιότητας κομπόστ.

Η ταφή των απορριμμάτων των Βριλησσίων έχει περιοριστεί, σχεδόν στο μισό του συνόλου παραγωγής. Επόμενος στόχος, είναι να πετύχουμε 50% χωριστή συλλογή και ανακύκλωση-κομποστοποίηση του συνόλου των απορριμμάτων μας και μείωση της ταφής των δημοτικών μας απορριμμάτων στο 25% της συνολικής ποσότητας που παράγεται.

Αν όλοι μαζί μεγιστοποιήσουμε το ποσοστό των απορριμμάτων που διαχειριζόμαστε μέσω της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, απομένει ένα μικρό μόνο υπόλειμμα προς επεξεργασία και ταφή, ενώ το κόστος διαχείρισης για το δήμο μας και τους δημότες μειώνεται σημαντικά.

Η μείωση του κόστους για ταφή απορριμμάτων έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση της εισφοράς στον ΧΥΤΑ ως 300.000 ευρώ ετησίως και σε μείωση των δημοτικών τελών που επιβαρύνουν τους δημότες για τη διαχείριση απορριμμάτων κατά -25% τα τελευταία 5 χρόνια.

Δήμος Βριλησσίων: Διαλογή στην Πηγή από το 2015

Ο Δήμος Βριλησσίων δίνει μεγάλη έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), δηλαδή στη διαδικασία  διαχωρισμού των απορριμμάτων σε επιμέρους κατηγορίες υλικών με σκοπό την ανάκτηση και τη δημιουργία χρήσιμων πρώτης ύλης για νέα περαγωγή, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων.

Συλλέγονται χωριστά δεκαπέντε (15) διακριτά ρεύματα απορριμάτων, πέραν των σύμμεικτων (πράσινος κάδος), τα οποία δίνονται σε αδειοδοτημένα συστήματα και κατάλληλους φορείς - αποδέκτες ανακύκλωσης.

 1. Οργανικά κουζίνας δηλαδή βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστίασης. Συλλέγονται σε καφέ κάδους 1100L που είναι τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία-εσοχές οδών όλου του αστικού ιστού. Η συλλογή και μεταφορά τους γίνεται με συστηματικό πρόγραμμα αποκομιδής από το προσωπικό του Δήμου με τον δημοτικό εξοπλισμό. Στην ίδια ομάδα συγκαταλέγονται και τα οργανικά λαϊκής αγοράς δηλαδή απόβλητα μαναβικής από τη λαϊκή αγορά, που λειτουργεί κάθε Παρασκευή.
 1. Πράσινα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης ιδιωτικών κήπων και δημοτικών χώρων πρασίνου (κλαδέματα, φύλλα, χόρτα κτλ). Συλλέγονται από κεντρικά σημεία του αστικού ιστού, όπου αποτίθενται σε δεμάτια δίπλα στους άλλους κάδους, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Τα παραπάνω δύο ρεύματα αποτελούν τα βιοαπόβλητα,  τα οποία συνεισφέρουν κατά 40% - 51,5% στο σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων.
 1. Μεικτή συσκευασία, χωριστό ρεύμα αστικών στερεών αποβλήτων που αποτελείται από συσκευασίες διαφόρων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος). Συλλέγονται σε ξεχωριστούς μπλε κάδους 1100L, που είναι τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία-εσοχές οδών όλου του αστικού ιστού.
 2. Γυαλί περιλαμβάνει τις γυάλινες συσκευασίες που συλλέγεται σε ξεχωριστούς μπλε κώδωνες, τοποθετημένους σε κεντρικά σημεία όλου του αστικού ιστού της πόλης. Η συλλογή και μεταφορά τους γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ.
 3. Χαρτί περιλαμβάνει κυρίως έντυπο χαρτί (τετράδια, εφημερίδες, κατεστραμμένα βιβλία, κ.α.) και συλλέγεται σε κίτρινους κάδους 1100L, τοποθετημένους σε κεντρικά σημεία όλου του αστικού ιστού της πόλης. Η συλλογή και μεταφορά τους γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογής «Κάντ’το κι εσύ».
 4. Ογκώδη είναι τα απόβλητα που λόγω του μεγέθους τους δεν είναι δυνατή η απόθεσή τους στους συμβατικούς κάδους αποκομιδής. Προκύπτουν κυρίως από ανακαινίσεις νοικοκυριών (π.χ. έπιπλα, στρώματα, μεγάλα παιχνίδια, χαλιά, ποδήλατα, καρότσια κτλ). Συλλέγονται από κεντρικά σημεία του αστικού ιστού, όπου αποτίθενται δίπλα στους άλλους κάδους, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι οι πάσης φύσεως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές, όπως π.χ ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, Η/Υ, θερμαντικά, τηλέφωνα ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας κτλ. Στην υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες. Η συλλογή τους γίνεται σε ειδικούς κάδους, τοποθετημένους σε δημοτικά κτήρια.
 6. Ρούχα αποτελούνται από απαξιωμένα και φθαρμένα είδη ένδυσης και συλλέγονται σε μωβ κάδους που είναι τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία της πόλης.
 7. Έλαια και Τηγανέλαια: Το μαγειρικό λάδι μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για ανακύκλωση. Υπάρχουν δέκα σημεία με ειδικούς κάδους στην πόλη όπου συλλέγονται τακτικά και οδηγούνται για ανακύκλωση και νέα χρήση.
 8. Φορητές ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) τοποθετημένες σε όλα τα δημοτικά κτίρια.
 9. Υλικά ανόργανων απορριμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση (SRS/RDS)
 10. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ή ΑΕΚΚ, τα οποία προκύπτουν μετά από ανακαινίσεις διαμερισμάτων ή κτηρίων, εκσκαφές δημοτικών χώρων, έργα συντήρησης δρόμων κτλ.
 11. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) πρόκειται για εγκαταλελειμμένα οχήματα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 1. Ελαστικά Συλλέγονται τα ελαστικά των δημοτικών οχημάτων και οδηγούνται
 2. Πλαστικά καπάκια συσκευασιών Συλλεγονται σε δημοτικά κτίρια και οδηγούνται στην ανακύκλωση για νέα χρήση.